Archive op oktober 2018

Tentamentraining bestuurskunde 1

Voor je het weet is het al tijd voor je eerste tentamen. Stress omdat je niet weet wat je moet verwachten, je denkt de stof niet in je hoofd te hebben of omdat dit je eerste moment is om je punten te verdienen?

Dan helpen wij je graag! Als BSKA organiseren wij een tentamentraining voor leden. Deze is op dinsdag 16 oktober om 17:15 in het lokaal op de 12e. We proberen je zo goed mogelijk te helpen en je klaar te maken voor je eerste tentamen.

Tot dan!

Stukken voor ALV

Beste leden,

Volgende week donderdag 18 oktober is de eerste algemene ledenvergadering van dit jaar. Iedereen heeft de benodigde stukken ontvangen in zijn mail. Is dit niet het geval, stuur dan snel een mail naar info@bska.nl en dan ontvang je de stukken persoonlijk.

We hopen veel van jullie donderdag om 6 uur te zien in lokaal 11A22.

Heb jij een creatief voorstel voor een activiteit?

Als studievereniging kunnen wij gebruik maken van een pot geld van de HvA dat ter beschikking is gesteld voor studenten. Wij kunnen hier aanspraak op maken door met een creatief voorstel te komen. Dat kan een idee zijn om een gastspreker uit te nodigen of een excursie te organiseren.

Het idee moet bij één van onderstaande doelen passen:

– Intensiever en kleinschalig onderwijs
– Meer en betere begeleiding van studenten
– Studiesucces
– Onderwijsdifferentiatie
– Passende en goede onderwijsfaciliteiten
– Verdere professionalisering van docenten

Dus heb jij een creatief idee? Stuur het uiterlijk 10 oktober naar info@bska.nl en misschien kunnen we aan de slag met jouw idee!