Het bestuur voor het schooljaar 2018-2019 bestaat uit:

Mert Demir, voorzitter
Tolga Sungur, vice-voorzitter
Dion Arendse, secretaris
Tanya Demirdas, penningmeester
Mohammed Nassiri, algemeen bestuurslid
Diny Beverwijk, algemeen bestuurslid