Het bestuur voor het schooljaar 2018-2019 bestaat uit:

v.l.n.r.

Dion Arendse, secretaris. Portefeuillehouder promotie en coördinatie eerste en tweedejaars.

Tanya Demirdas, penningmeester. Portefeuillehouder coördinatie en aansturing commissies en financiën.

Mert Demir, voorzitter. Portefeuillehouder coördinatie opleiding en Hogeschool van Amsterdam.

Tolga Sungur, vice-voorzitter. Portefeuillehouder coördinatie derde en vierdejaars.