Voorzitter

De voorzitter is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van het bestuur. Belangrijk is dat hij/zij overzicht houdt op taken die moeten worden uitgevoerd en dit bijstuurt waar nodig is. Daarnaast moet hij/zij het bestuur enthousiast maken en blijven motiveren om er een jaar lang vol voor te gaan. De voorzitter is het gezicht van de vereniging en staat regelmatig in het punt van belangstelling. Hij/zij heeft bijvoorbeeld het voorrecht om regelmatig te mogen speechen tijdens borrels, uitreikingen en vele andere BSKA-activiteiten.

Vicevoorzitter

De vicevoorzitter is de rechterhand van de voorzitter en geeft hem/haar feedback. Je staat de voorzitter bij in zijn/haar taken en houdt zo samen het overzicht op het te voeren beleid.

Secretaris

De secretaris zorgt voor alle in- en uitgaande post. Er komt heel wat post binnen maar er moet ook heel wat verzonden worden. Hij/zij stuurt mails vanuit BSKA over de activiteiten, ledeninformatie en maakt de nieuwsbrieven. Daarnaast heeft de secretaris contact met de broertjes- en zusjesverenigingen en de opleiding, en is de secretaris verantwoordelijk voor het bijhouden van het ledenbestand. Wekelijks vergadert het bestuur. De secretaris stelt de vergaderagenda samen en houdt overzicht. De secretaris zorgt dan ook voor de notulen tijdens de bestuursvergaderingen en voor de notulen en stukken van de ALV. Tot slot onderhoudt de secretaris contact met leden en enkele buitenstaande partijen (in samenwerking met de voorzitter).

Penningmeester

De penningmeester zorgt ervoor dat alle financiële zaken binnen de vereniging op orde zijn en blijven. Dat betekent dat hij/zij aan het begin van het bestuursjaar samen met de rest van het bestuur een begroting opstelt en zorgt dat daar zo goed mogelijk aan gehouden wordt. Verder maak je incasso’s van de nieuwe leden en activiteiten. Ook verwerkt de penningmeester declaraties van uitgaven die voor de vereniging zijn gedaan. Niet onbelangrijk is dat alle in- en uitgaven netjes bijgehouden worden in een boekhouding waar alle bonnen en afschriften in terug te vinden zijn. Daarnaast is het ook zaak dat de rekeningen van alle commissies goed in de gaten gehouden worden. De penningmeester is dus eindverantwoordelijk voor alle rekeningen binnen de studievereniging. Het belangrijkste is dan ook dat de penningmeester goed in de gaten houdt hoeveel er wordt uitgegeven zodat alles zo goed mogelijk volgens begroting verloopt.

Algemeen bestuurslid promotie en organisatie

Het algemeen bestuurslid promotie en organisatie zorgt ervoor dat de vereniging op de kaart komt te staan. Samen met de andere bestuurders zet hij/zij zich in bij voorlichtingen en promotiemomenten. Daarnaast is het hij/zij verantwoordelijk voor het bijhouden van de social media en het maken van de communicatie-uitingen.