Voorzitter

De voorzitter is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van het bestuur. Belangrijk is dat  je overzicht houdt op taken die moeten worden uitgevoerd en dit bijstuurt waar nodig is. Daarnaast moet je het bestuur enthousiast maken en blijven motiveren om er een jaar lang vol voor te gaan. De voorzitter is het gezicht van de vereniging en staat regelmatig in het punt van belangstelling. Je hebt bijvoorbeeld het voorrecht om regelmatig te mogen speechen tijdens borrels, uitreikingen en vele andere BSKA-activiteiten. Tot slot heb je als voorzitter vaak contact met leden en andere studieverenigingen en externe partijen. Vaak doe je dit samen met de secretaris.

Vicevoorzitter

De vicevoorzitter is de rechterhand van de voorzitter en geeft diegene feedback. Je staat de voorzitter bij in diens taken en houdt zo samen het overzicht op het te voeren beleid. Contact onderhouden met de diverse commissies hoort bij het takenpakket van de vicevoorzitter. Je hebt wekelijks contact met de verschillende voorzitters en schakelt daarmee tussen commissies en bestuur.

Secretaris

De secretaris zorgt voor alle in- en uitgaande post. Er komt heel wat post binnen maar er moet ook heel wat verzonden worden. Je stuurt mails vanuit BSKA over de activiteiten, ledeninformatie en maakt de nieuwsbrieven. Daarnaast is de secretaris verantwoordelijk voor het bijhouden van het ledenbestand.Wekelijks vergadert het bestuur. De secretaris stelt de vergaderagenda samen en houdt overzicht. De secretaris zorgt dan ook voor de notulen tijdens de bestuursvergaderingen en voor de notulen en stukken van de ALV. Tot slot onderhoudt de secretaris contact met leden en enkele buitenstaande partijen (in samenwerking met de voorzitter).

Penningmeester

De penningmeester zorgt ervoor dat alle financiële zaken binnen de vereniging op orde zijn en blijven. Dat betekent dat je aan het begin van het bestuursjaar samen met de rest van het bestuur een begroting opstelt en zorgt dat daar zo goed mogelijk aan gehouden wordt. Verder maak je incasso’s van de nieuwe leden en activiteiten. Ook verwerkt de penningmeester declaraties van uitgaven die voor de vereniging zijn gedaan. Niet onbelangrijk is dat alle in- en uitgaven netjes bijgehouden worden in een boekhouding waar alle bonnen en afschriften in terug te vinden zijn. Daarnaast is het ook zaak dat de rekeningen van alle commissies goed in de gaten gehouden worden. De penningmeester is dus eindverantwoordelijk voor alle rekeningen binnen de studievereniging. Het belangrijkste is dan ook dat de penningmeester goed in de gaten houdt hoeveel er wordt uitgegeven zodat alles zo goed mogelijk volgens begroting verloopt.

Algemeen bestuurslid promotie en organisatie

Het algemeen bestuurslid promotie en organisatie zorgt ervoor dat de vereniging op de kaart komt te staan. Samen met de andere bestuurders zet jij je in bij voorlichtingen en promotie momenten. Daarnaast is het algemeen bestuurslid promotie en organisatie verantwoordelijk voor het bijhouden van de sociale media en het maken van de communicatie-uitingen. Ook zul je helpen bij het organiseren van activiteiten waaronder de maandelijkse borrels, het kerstgala en de kroegentochten.