Voorstelrondje: RvT

Voorstelrondje: RvT

Ondertussen is het jaar echt begonnen. Alle commissies zijn bezig om er weer een leuk jaar van te maken. Maar wie zijn toch de mensen in die commissies en wat doen ze? We beginnen de voorstelrondjes van de commissies vandaag met de Raad van Toezicht::

Beste BSKA’ers,

Graag willen wij via deze weg kort kennis met jullie maken! Wij (Omar, Tolga en Pepijn) zullen in het huidige studiejaar deel uitmaken van de Raad van Toezicht van onze vereniging. Dat doen we met plezier! Omdat de Raad van Toezicht nog een relatief nieuw orgaan is binnen onze BSKA, willen we jullie kort een inkijkje geven in wat wij doen en waarom wij doen wat wij doen.

De Raad van Toezicht is op 28 juni 2018 tijdens een Algemene Ledenvergadering in het leven geroepen. Primair richt zij zich op controle en advies van en aan het bestuur en andere organen van BSKA. Dat doen wij bijvoorbeeld door met het bestuur mee te kijken als zij grote beslissingen moeten nemen die de verenigingsfinanciën raken, of als er vanuit een overkoepelende, enigszins op afstand staande rol gekeken moet worden naar de organisatie van commissies of de regels binnen de vereniging. Normaal gesproken vervult de Algemene Ledenvergadering deze rol zelf. Omdat deze vergadering in de praktijk echter maar twee tot drie keer per jaar bij elkaar komt, biedt de Raad van Toezicht gedurende het jaar uitkomst als controle en advies in de dagelijkse gang van zaken nodig is.

In dit studiejaar zullen we controleren hoe het met de vereniging gaat als dat nodig is. Ook zullen we het jaar gebruiken om wat onderzoekjes te doen. Het lijkt ons leuk om te spreken met commissieleden en andere leden over hoe zij de vereniging ervaren en waar het beter kan. Met deze onderzoekjes kunnen wij het bestuur handvatten geven om onze vereniging nóg een stukje beter te maken. BSKA moet blijven groeien en voor iedereen binnen Bestuurskunde een plekje kunnen bieden!

Zoals gezegd bestaat de Raad van Toezicht dit jaar uit Omar Hyati, Tolga Sungur en Pepijn Gutz. Voor de leden die mee zijn geweest naar Antwerpen wellicht geen onbekenden. Alledrie zijn wij inmiddels afgestudeerd. Tolga is met zijn premaster aan de VU bezig en begint in november met een mooie uitdaging binnen de gemeente Utrecht. Omar en Pepijn zijn kort geleden aan de master Bestuurskunde begonnen, eveneens aan de VU. Omar in deeltijd. Hij werkt daarnaast namelijk fulltime bij de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Pepijn in voltijd. Hij werkt daarnaast partime bij de Vereniging voor OverheidsManagement in het ministerie van BZK in Den Haag. Allemaal hebben wij in het verleden met heel veel plezier een bestuursfunctie bij BSKA vervuld. We hopen ook van dit jaar een succes te maken!

Heb jij vragen aan ons? Wil je iets kwijt? Voel je dan ten alle tijden vrij om contact met ons op te nemen via raadvantoezicht@bska.nl!

Met hartelijke groet,

Omar, Tolga en Pepijn

Bestuur BSKA
BSKA

Reacties zijn gesloten.