Het bestuur voor het schooljaar 2020-2021 bestaat uit:

Megan Vermeulen (voorzitter)
portefeuilles: 2e jaars, coördinatie externe HvA, externe contacten bestuurskunde en BSKA, BSKAcedemy commissie

Roel de jong (vicevoorzitter)
portefeuilles: 4e jaars, aansturen commissies

Menno Plessius (secretaris)
portefeuilles: 3e jaars, interne contacten bestuurskunde en BSKA

Kim Burger (penningmeester)
portefeuilles: financiën, kas commissie 

Freya Huysen (Algemeen bestuurslid)
portefeuilles: 1e jaars, promotie, activiteiten commissie