Lieve BSKA’ers,

Graag willen wij via deze weg kort kennis met jullie maken! Wij (Tolga, Jonah, Veronique en Tanya) zullen in het huidige studiejaar deel uitmaken van de Raad van Toezicht van onze vereniging. Dat doen we met plezier! Omdat de Raad van Toezicht nog een relatief nieuw orgaan is binnen onze BSKA, willen we jullie kort een inkijkje geven in wat wij doen en waarom wij doen wat wij doen.

De Raad van Toezicht is op 28 juni 2018 tijdens een Algemene Ledenvergadering in het leven geroepen. Primair richt zij zich op controle en advies van en aan het bestuur en andere organen van BSKA. Dat doen wij bijvoorbeeld door met het bestuur mee te kijken als zij grote beslissingen moeten nemen die de verenigingsfinanciën raken, of als er vanuit een overkoepelende, enigszins op afstand staande rol gekeken moet worden naar de organisatie van commissies of de regels binnen de vereniging. Normaal gesproken vervult de Algemene Ledenvergadering deze rol zelf. Omdat deze vergadering in de praktijk echter maar twee tot drie keer per jaar bij elkaar komt, biedt de Raad van Toezicht gedurende het jaar uitkomst als controle en advies in de dagelijkse gang van zaken nodig is.

Corona heeft helaas ook invloed op BSKA. Als RVT willen wij het huidige bestuur zo goed mogelijk ondersteuning bieden in de corona tijden en als coach langs de zijlijn helpen. Hierbij is het natuurlijk belangrijk dat de activiteiten coronaproef plaatsvinden en ook dat de kwaliteit van de activiteiten gewaarborgd blijven. Daarnaast zullen wij dit jaar ook controleren hoe het met de vereniging gaat als dat nodig is.

Zoals gezegd bestaat de Raad van Toezicht dit jaar uit Tolga Sungur, Jonah Haringa en Veronique Kruithof en Tanya Demirdas. Tolga is inmiddels afgestudeerd. Hij is momenteel bezig met een Master aan de VU en werkt bij de gemeente Utrecht. Jonah volgt jaar 4 vakken. Daarnaast studeert hij ook aan de UvA. Veronique zit nu in haar tweede jaar. Tanya zit in jaar 4 en zal dit jaar afstuderen.

Heb jij vragen aan ons? Wil je iets kwijt? Voel je dan ten alle tijden vrij om contact met ons op te nemen via raadvantoezicht@bska.nl!

Met hartelijke groet,

Tolga, Jonah, Veronique en Tanya